Rano učenje njemačkog jezika

DV Vjeverica, na lokaciji Milana Šufflaya 4, provodi Program ranog učenja njemačkog jezika od 1998. godine. Program ranog učenja njemačkog jezika provodi se u dvije odgojne skupine: Leptiri i Bumbari.

Cilj programa ranog učenja stranog jezika je pobuditi zanimanje za njemački jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se sporazumijeva i na jeziku koji mu nije materinji. Djetetu dajemo poticaje i nudimo aktivnosti i sadržaje na temelju kojih razvija otvorenost i tolerantnost interkulturalnog govornika.

U središtu procesa ranog učenja njemačkog jezika uvijek stoji dijete koje svoje sposobnosti za učenje razvija prema vlastitim mogućnostima. Njemački jezik je integriran u svakodnevneodgojno obrazovne aktivnosti vrtića. Aktivnosti i sadržaje odabiremo sukladno dobi i individualnom interesu djeteta, te tako podržavamo dijete u njegovom osobnom razvoju, podjednako potičući razvoj čitavog niza kompetencija (u skladu s Nacinalnim kurikulumom, 2014.).  

Roditelji mogu potpomagati proces učenja i stvoriti važne pretpostavke za njegovo uspješno odvijanje. Pokažu li općenito pozitivan stav prema učenju stranog jezika i ako podrže dijete u njegovim nastojanjima, dijete će rado sudjelovati u aktivnostima i biti će motivirano.

Kako bi učenje njemačkog jezika bilo uspješno, važna je suradnja i partnerstvo roditelja s odgojiteljima koja se ostvaruje putem: „otvorenih vrata“ (mogućnost roditelja da neposredno sudjeluje u odgojno obrazovnom procesu), kutića za roditelje, roditeljskih sastanaka, individualnih konzultacija i zajedničkih svečanosti i druženja.


Nositeljice programa su odgojiteljice čiji nivo znanja njemačkog jezika odgovara stupnju B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezik.

Dobro došli! 

  

© 2021 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.