Obavijest o ljetnoj organizaciji rada

Dječji vrtić Vjeverica
Zagreb, Ksaverska cesta 14
 
KLASA: 601-01/23-01/68
URBROJ: 251-639/03-23-01
 
Zagreb, 28. lipanj 2023.
 
 
             OBAVIJEST O LJETNOJ ORGANIZACIJI RADA
 
 
Poštovani roditelji/skrbnici,
 
Ljetna organizacija rada započinje 3. srpnja 2023. godine i traje do 31. kolovoza 2023. godine. Tijekom ljetnih mjeseci Vrtić radi sa smanjenim kapacitetom, tj. prema potrebama za smještajem djece u vrtić.
 
Odgojno-obrazovni rad, kao i cjelokupni proces rada tijekom ovog razdoblja, odvijat će se u centralnom objektu Mihaljevac (Ksaverska cesta 14). Objekt Mihaljevac ima optimalne uvijete za ljetu organizaciju rada: dovoljan broj soba dnevnog boravka, klimatiziran prostor, uređen i natkriven vanjski prostor te osigurana sredstva za igru i boravak na otvorenom. Raspored soba dnevnog boravka za odgojno-obrazovne skupine svih objekata bit će označene nazivom objekta i odgojne skupine.
 
Takva organizacija rada temeljena je na provedenoj anketi koja se odnosila na prisutnost djece u vrtiću tijekom ljeta 2023. godine.
 
 
                                                                                        Uprava Vrtića

© 2023 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.