Pravo na pristup informacijama

 
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
  • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)


GODIŠNJA IZVJEŠĆA


ZAHTJEVI


© 2024 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.