Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE 


Dječji vrtić Vjeverica je javna ustanova koja kao javne ovlasti obavlja poslove određene člankom 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13). Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova:

  • Elizabeta Filipaj, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica roditelja/skrbnika-korisnika usluga

  • Anka Cerovečki, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika

  • Saša Šegrt, predstavnica Osnivača

  • Reana Senjković, predstavnica Osnivača

  • Ines Udodovsky, predstavnica Osnivača


Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15), Dječji vrtić Vjeverica kao tijelo javne vlasti obavezan je osigurati javnost rada na način da informira javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Dječji vrtić Vjeverica nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vjeverica ukoliko

  • dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr . Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.

 
Dječji vrtić Vjeverica ima mogućnost osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća za dvije osobe.
Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene najkasnije 4 sata prije početka sjednice.


 
<<=Nazad na Pravni kutak


© 2023 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.