Rano učenje engleskog jezika

POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
 
Dječji vrtić Vjeverica, na lokaciji Gračani 9a, od  pedagoške 2021./2022. godine  pruža mogućnost upisa u program Ranog učenja engleskog jezika.
Učenje stranog jezika važno je u promicanju odgojno-obrazovne prakse te predstavlja obogaćivanje cjelovitog procesa i razvoja osobitosti djeteta.
Program je namijenjen djeci od navršene 3 godine života do polaska u školu. Cijelokupni odgojno-obrazovni proces programa stručno je postavljen u skladu s metodikom djece predškolske dobi, osigurava stručno educirane odgajatelje, obogaćeni prostor i didaktiku. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Cilj programa je pobuditi zanimanje za strani jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se može sporazumijevati na različitim jezicima. Vrijednost programa je u činjenici da dijete predškolske dobi posjeduje predispozicije za usvajanje novih jezičnih sustava. 
Program se temelji na situacijskom učenju koji djetetu omogućuje upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika tijekom dana u različitim aktivnostima i situacijama. Poučavanje isključuje posebne metodičke postupke, već je učenje engleskog jezika utkano u svakidašnje odgojno-obrazovne aktivnosti vrtića.
Program uključuje kontinuiranu suradnju s roditeljima poštujući načelo aktivnog sudjelovanja i razvoja partnerskih odnosa.
Realizacija određenih zadaća uključuje suradnju s vanjskim institucijama, vanjskim su - stručnjacima, izvornim govornicima.
Rano učenje stranog jezika razvija kompetenciju (znanja, vještine i stavove) koja daje mogućnost djetetu da razvija otvorenost i tolerantnost interkulturalnog govornika, pridonosi poticanju međukulturnoga razumijevanja, komunikaciju djece s drugima i drugačijima.<<=Nazad na Programi


© 2022 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.