Rano učenje njemačkog jezika

POSEBNI CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

DV Vjeverica, na lokaciji Milana Šufflaya 4, provodi Program ranog učenja njemačkog jezika od 1998. godine.

Cilj programa ranog učenja stranog jezika je pobuditi zanimanje za njemački jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se sporazumijeva i na jeziku koji mu nije materinji. Djetetu dajemo poticaje i nudimo aktivnosti i sadržaje na temelju kojih razvija otvorenost i tolerantnost interkulturalnog govornika.

U središtu procesa ranog učenja njemačkog jezika uvijek stoji dijete koje svoje sposobnosti za učenje razvija prema vlastitim mogućnostima. Njemački jezik je integriran u svakodnevne odgojno-obrazovne aktivnosti vrtića. Aktivnosti i sadržaje odabiremo sukladno dobi i individualnom interesu djeteta, te tako podržavamo dijete u njegovom osobnom razvoju, podjednako potičući razvoj čitavog niza kompetencija (u skladu s Nacinalnim kurikulumom, 2014.).  

Roditelji mogu potpomagati proces učenja i stvoriti važne pretpostavke za njegovo uspješno odvijanje. Pokažu li općenito pozitivan stav prema učenju stranog jezika i ako podrže dijete u njegovim nastojanjima, dijete će rado sudjelovati u aktivnostima i biti će motivirano.

Kako bi učenje njemačkog jezika bilo uspješno, važna je suradnja i partnerstvo roditelja s odgojiteljima koja se ostvaruje putem: „otvorenih vrata“ (mogućnost roditelja da neposredno sudjeluje u odgojno obrazovnom procesu), kutića za roditelje, roditeljskih sastanaka, individualnih konzultacija i zajedničkih svečanosti i druženja.*


Nositeljice programa su odgojiteljice čija razina znanja njemačkog jezika odgovara stupnju B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezik.


Dobro došli! 
 
*Zbog pandemije COVID-19 virusa, a suklado Uputama HZJZ-a i MZO-a, trenutno se suradnja s roditeljima odvija u nešto izmijenjenim uvijetima, odnosno prilagođava se navedenim Uputama.


 
 
<<=Nazad na Programi


© 2024 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.