Redoviti cjelodnevni program

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
 
Redoviti cjelodnevni program u DV Vjeverica se provodi u tri objekta: centralnom objektu Mihaljevac (Ksaverska cesta 14) te područnim objektima Gračani (Gračani 9a) i Bijenička (Ulica Milana Šufflaya 4).

Program se povodi za dvije dobne skupine djece:

 • djecu rane dobi – jaslice (od prve do treće godine života);

 • djecu predškolske dobi - vrtić (od treće godine života do polaska u školu).

Redoviti program zasniva se na cjelovitom (holističkom) razvoju djeteta s ciljem osnaživanja sretnog i zadovoljnog djeteta. Cijeli proces i program promišljaju se oko zadovoljavanja dječjih potreba i postavljanja djeteta kao pokretača odgojno-obrazovnog procesa.

Cilj programa je:

 1. osiguravanje dobrobiti za svako dijete,

 2. cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija.1

Odgojno-obrazovni program podrazumijeva praćenje i poticaje razvoja svih područja rasta djeteta:2

 • razvoj motorike:

  • održavanje ravnoteže ,

  • kretanje (hodanje, trčanje, poskakivanje i skakanje, penjanje...),

  • baratanje predmetima (bacanje i hvatanje, slaganje, crtanje...),

  • složene motoričke vještine

 • razvoj spoznaje:

  • spoznavanje vanjskog svijeta (istraživanje okoline, opažanje, praktično spoznavanje, pažnja...),

  • mišljenje (shvaćanje pojmova i stvaranje veza među predmetima i pojavama, pamćenje, rješavanje problema...)

 • razvoj govora:

  • sluh i slušanje,

  • artikulacija (izgovor glasova),

  • rječnik i gramatika,

  • komunikacija;

 • socio-emocionalni razvoj:

  • prepoznavanje i izražavanje emocija,

  • razvoj pojma o sebi (znanje o sebi, samovrednovanje, samoregulacija...),

  • samostalnost i neovisnost,

  • odnos s vršnjacima i odraslima,

  • moralni razvoj.

Tijekom pedagoške godine odgojno-obrazovne skupine u igri i veselju istražuju brojne pojave, predmete, mjesta i događanja iz svoje okoline, a temeljni pokretač svih učenja je interes djece za određenu temu.
U radu se uvijek povodimo otvorenošću i fleksibilnošću kako odgojno-obrazovnog procesa, tako i promišljanja o razvoju ustanove i svih onih koji sudjeluju u njezinom radu (djeca i njihove obitelji te zaposlenici). Primjenjujemo nove pedagoške i psihološke spoznaje o djetetu i odraslima. Bogata materijalna sredina, pedagoški osmišljena, omogućava radost, različite vrste aktivnosti i igre djece, a time i zdrav razvoj djeteta kao cjelovite osobe.
______________________________

 1. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014)

 2. B. Starc, M. Čudina Obradović, A. Pleša, B. Profaca, M. Letica (2004) Osobine i psihološki uvijeti razvoja djeteta predškolske dobi
<<=Nazad na Programi


© 2024 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.