Obavijest o UPISU djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021.-2022.

Ponuda posebnih i alternativnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vjeverica za pedagošku godinu 2021.-2022.

Za pomoć u postupku upisa roditelji/skrbnici mogu se obratiti Dječjem vrtiću Vjeverica na broj telefona 01/4673 289 u redovito radno vrijeme odnosno za tehničku podršku putem e-pošte: e-upisi.vrtici@zagreb.hr

Podnošenje zahtjeva za upis moguće je isključivo putem e-Pisarnice na poveznici Pristup u e-Upise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, a koja će biti aktivna od 24. svibnja do 4. lipnja 2021.: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2


© 2021 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.