Engleski jezik

  
Dječji vrtić Vjeverica, na lokaciji Gračani 9a za  pedagošku godinu  2020/21.  pruža mogućnost upisa u  program Ranog učenja engleskog jezika.
 
Učenje stranog jezika važno je u  promicanju odgojno-obrazovne prakse te predstavlja obogaćivanje cjelovitog  procesa i  razvoja osobitosti djeteta.
 
Program je namijenjen djeci od 3godine do polaska u školu., stručno je  postavljen u skladu s metodikom djece predškolske dobi, osigurava stručno educirane odgajatelje, obogaćeni prostor i didaktiku. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
 
Cilj programa je pobuditi zanimanje za strani jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se može sporazumijevati na različitim jezicima.
Vrijednost programa je u činjenici da dijete predškolske dobi posjeduje predispozicije za usvajanje novih jezičnih sustava. 
 
Program se temelji na  situacijskom učenju koji djetetu omogućuje upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika tijekom dana u različitim aktivnostima i situacijama. Poučavanje isključuje posebne metodičke postupke,  već je učenje engleskog  jezika utkano  u svakidašnje odgojno-obrazovne aktivnosti vrtića.
 
Program uključuje kontinuiranu suradnju s roditeljima poštujući načelo  aktivnog sudjelovanja i razvijanja partnerskih odnosa.
 
Realizacija određenih zadaća uključuje suradnju s vanjskim institucijama, vanjskim su - stručnjacima, izvornim govornicima. 
 
Rano učenje stranog jezika  razvija  kompetenciju koja  daje mogućnost djetetu da  razvija otvorenost i tolerantnost interkulturalnog govornika, pridonosi  poticanju međukulturnoga razumijevanja, komunikaciju djece s drugima I drugačijima.
 

© 2021 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.