Kontakt

CENTRALNI OBJEKT MIHALJEVAC

Dječji vrtić Vjeverica

Ksaverska cesta 14
10 000 Zagreb

e-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr

Ravnateljica:
Tel: 01/4674-387
E-mail: mjelic.vjeverica@gmail.com

Tajništvo:
Tel: 01/ 4673-289
Mob: 099/8196-909

Računovodstvo:
Tel: 01/4673-288
Mob: 099/3268-438
E-mail: racunovodstvo.vrticvjeverica@gmail.com

Pedagoginja:
Mob: 099/7323-008
E-mail: pedagog.vjeverica@gmail.com

Psihologinja:
Mob: 099/1989-888
E-mail: milenamh.55@gmail.com

Edukacijska rehabilitatorica:
Mob: 099/3969-916
E-mail: rehabilitator.vjeverica@gmail.com

Logopedinja:
Mob: 099/6037-931
E-mail: dvvjevericalogoped@gmail.com

Zdravstvena voditeljica:
Mob: 099/3268-445
E-mail: antonija.pesic1@gmail.com

 

PODRUČNI OBJEKT GRAČANI

Dječji vrtić Vjeverica
Gračani 9a
Zagreb

Tel: 01/4645-786


PODRUČNI OBJEKT BIJENIČKA

Dječji vrtić Vjeverica

Milana Šufflaya 4
Zagreb

tel: 01/4683-795


PODRUČNI OBJEKT ŠALATA

Dječji vrtić Vjeverica

Šalata 13
Zagreb

tel: 01/4920-032

 


© 2021 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.