Kontakt

CENTRALNI OBJEKT MIHALJEVAC

Dječji vrtić Vjeverica

Ksaverska cesta 14
10 000 Zagreb

E-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr

Ravnateljica:
Martina Jelić, mag.praesc.educ.
Mob: 095/3748-740
E-mail: mjelic.vjeverica@gmail.com

Tajništvo:
Maja Markić, bacc.admin.publ.
Tel: 01/ 4673-289
Mob: 099/8196-909

E-mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr
Rad sa strankama: 8-10 h
                            13-15 h


Računovodstvo:
Paula Maletić, bacc.oec., voditeljica računovodstva
Anka Batina, ekonomist, administrativno-računvodstvena djelatnica
Domagoj Lončar, bacc.oec., administrativno-računovodstveni djelatnik
Tel: 01/4673-288
Mob: 099/3268-438
E-mail: racunovodstvo.vrticvjeverica@gmail.com
Rad sa strankama: 8-10 h
                            13-15 h

Pedagoginja:
Antonija Lučić, mag.paed. 
Mob: 099/7323-008
E-mail: pedagog.vjeverica@gmail.com

Psihologinja:
Milena Haler, dipl.psiholog
Mob: 099/1989-888
E-mail: milenamh.55@gmail.com

Edukacijska rehabilitatorica:
Vedrana Paić Šošić, mag.rehab.educ.
Mob: 099/3969-916
E-mail: rehabilitator.vjeverica@gmail.com

Logopedinja:
Ivana Sučić Šindler, prof.logoped
Mob: 099/6037-931
E-mail: dvvjevericalogoped@gmail.com

Zdravstvena voditeljica:
Antonija Pešić, bacc.med.tech.
Mob: 099/3268-445
E-mail: antonija.pesic1@gmail.com

Ekonom:
Maja Kancir, komercijalist
Mob: 099/326-8439
E-mail: maja.kancir@gmail.com

 

PODRUČNI OBJEKT GRAČANI

Dječji vrtić Vjeverica
Gračani 9a
Zagreb

Tel: 01/4645-786


PODRUČNI OBJEKT BIJENIČKA

Dječji vrtić Vjeverica

Milana Šufflaya 4
Zagreb

tel: 01/4683-795


PODRUČNI OBJEKT ŠALATA

Dječji vrtić Vjeverica

Šalata 13
Zagreb

tel: 01/4920-032<<=Nazad na Kontakt


© 2024 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.